dissabte, 19 de gener de 2013 0 comentaris

Escola de Pares Xerrada la importància del joc

ESCOLA DE PARES 
17 DE GENER 2013
" LA IMPORTÀNCIA DEL JOC"

A càrrec de Dolors Busquets . Psicòloga de Formació 

JOCS I JOGUINES
Edat
Característiques
Tipus de jocs i joguines més apropiats
0 a 6 mesos
Experimenten la descoberta del seu propi cos amb els seus sentits.

Jocs sensorials, joguines sonores, de
formes i colors diversos, atraients i estimulants.
Podem anar introduint joguines per manipular.

*Massatges
*Jocs de Falda
* Mòbils amb penjarelles de roba, fusta o plàstic que el nadó pugui visualitzar fàcilment ajagut al seu bressol
* Llums que reflecteixin colors i formes en moviment.
* Miralls de joguina (que no es puguin trencar), prou grans perquè el nadó hi vegi reflectida la seva cara i pugui percebre com canvia la seva imatge quan es mou.
* Joguines amb músiques o sons alegres.
* Centres d’activitats inflables amb varietat de colors i textures, on reclinar -hi el nadó.
* Catifes amb tactes i sons.
* Animals, ninots sonors, cubs i altres objectes adaptats per ser manipulats amb facilitat i sense perill per a l’infant.
* Jocs on premin botons i obtinguin una resposta (llum, sons...).
* Jocs de falda

6 a 12 mesos
Moment d’apropar a l’infant a les principals formes físiques de forma, color i so.

*Massatges
*Jocs de Falda
* Joguines amb so i moviment, com ara capses, catifes i cavallets musicals,  fàcils d’accionar només amb un toc.
* Objectes per palpar, tocar i acariciar
* Centres d’activitats per penjar al llit, al parc o a la cadira del cotxe, que combinin diferents propostes sensorials i manipulatives: tocar, accionar, escoltar.
* Mossegadors
* Ninots de drap molt tous (d'entre 30 i 40 cm aprox., sense cabells)
* Joguines per a la banyera
* Pilotes de diversos materials, com ara roba o goma, i diferents textures: llises, rugoses fàcils d’agafar.
* Balancins de fusta o plàstic, amb protectors laterals, de tipus arnès, perquè el nen hi quedi ben subjectat
* Cubs grans d’esponja folrada per apilar-los o pujar -hi al damunt
* Objectes que rodolen i es desplacen, com ara cotxes o cilindres.
* Jocs de construccions

A partit dels 12 mesos
Comença a aparèixer el joc funcional, en el qual les joguines prenen el seu significat.


* Joguines de fusta, plàstic o roba per colpejar, apilar ,col·locar en filera o per apilar de més gran a més petita i encaixar les unes dintre de les altres, com ara cubs, o barrils petits.
* Centres d'activitats amb diferents propostes sensorials i manipulatives per portar amunt i avall. També poden tenir forma de taula.
* Podem oferir als nostres fills/es diferents materials per manipular i explorar (cartró, paper de diari, plàstics, esponja...)
* Piràmide de 3 a 5 anelles amb base plana. Per poder treballar la inserció d’aquestes a la base.
* Jocs de construccions
* Llibres-joc de contes en plàstic, roba o cartró gruixut plastificat.
* Estris per jugar a la sorra (pala, rastell, galledes...)
* Balancins de fusta o plàstic, amb protectors laterals.
* Joguines amb so i moviment per arrossegar o empènyer.
* Correpassadissos i tricicles sense pedals.
* Pilotes petites.

A partir dels 16 mesos

Els infants ja no fan
l’acció només en el seu propi cos sinó que
comencen a fer-les en terceres persones, ja siguin adults o ninots. Apareix un joc imitatiu del món adult

* Disfresses o joguines d’imitació d’oficis o d’animals, jocs de cuinetes, escombres petites, estris de metge, o altres professions que els siguin conegudes, nines amb accessoris com el canviador, cotxet per passejar...
* Jocs de construccions
Dels 21 als 24 mesos

Adquireixen la funció simbòlica de les
joguines. Tenen una representació mental de l’objecte, i per tant “poden fer
veure que...”

* Contes diccionari, amb diferents imatges i temàtiques per tal d’afavorir l’adquisició de vocabulari i treballar la seva capacitat d’atenció.
* Ninots de drap o plàstic tous d'uns 30 i 40 cm aprox.
* Accessoris molt senzills per al joc amb ninots: bressol, plats i coberts, biberó, bressol, cotxet de passeig...
* Casetes i granges senzilles amb personatges que es puguin aferrar fàcilment amb la mà.
* Vehicles amb personatges per acoblar i garatges senzills amb pocs elements.
* Joguines que surin per jugar a la banyera.
* Peluixos
* Telèfon
* Pilotes grans i petites.
* Jocs de construccions o de peces per a encaixar o apilar de formes geomètriques.
* Encaixos senzills de fusta, plàstic o peces amb pivot o forats per posar-los i treure'ls amb facilitat
* Estris per jugar amb la plastilina, fang o altres materials manipulables fàcilment.
* Ceres, pintura de dits, estampadors grans d'esponja per començar a afavorir la manipulació i el control de la psicomotricitat fina.
de 2 a 4 anys

Comencen a realitzar combinacions de diferents joguines.

Podem iniciar jocs interactius amb ells, i començar a incorporat el respecte del torn de cada un.

Ara utilitzen la seva imaginació no només
com a mitjà d’identificació d’objectes, sinó també per a idear situacions
originals en les que els protagonistes són joguines, un amiguet/a, l’adult amb
qui està compartint el seu joc o ell mateix.


* Instruments musicals senzills, per crear sons al seu aire.
* Joguines de fusta, plàstic o roba per apilar i crear castells, torres...
* Joguines de fusta o plàstic per apilar de més gran a més petita, i encaixar-les unes dintre de les altres, com ara cubs o barrils petits.
* Encaixables (trencaclosques de fusta on insertar les peces)) de formes geomètriques.
* Estris per jugar a la sorra (pales, rasclets, cubs) i a l’aigua.
* Pilotes grans i petites per xutar i llançar amb les mans.
* Gronxadors i tobogans de 3 o 4 graons.
* Correpassadissos i tricicles amb o sense pedals. Vehicles grans per pujar-hi.
* Tubs per gatejar-hi a dins, coixins on saltar o fer la croqueta. Podem crear petits circuits on córrer, saltar, ajupir-se o caminar sobre una línia a terra per afavorir l’equilibri i el control psicomotriu.
* Accessoris senzills per al joc amb ninots i nines: bressol, cotxet o cadira de passeig, armari per a la roba, bossa de viatge amb complements (plats , biberó, pitet, bolquers), etc. Per imitar accions de la vida real.
* Casetes, granges, escoles amb personatges i complements fàcils de manipular amb els que crear històries.
* Vehicles i garatges.
* Joguines d'imitació de la vida adulta: cuina, planxa, plats i coberts, menjars, supermercats, metges, etc.
* Disfresses molt senzilles i fàcils de posar i treure. Complements per a les disfresses.
* Telèfons per imitar converses.
* Cases per jugar-hi a dintre.
* Construccions encaixables de plàstic o fusta, podem incorporar també algunes peces més petites i difícils de manipular per afavorir el control de la psicomotricitat fina.
* Contes per afavorir l’atenció mentre els expliquem. Contes diccionari amb imatges i temàtiques diverses (si és necessari afavorir l’aparició i ampliació de vocabulari). Contes sense lletra perquè siguin ells qui creïn la història (si ja tenen adquirit un bon nivell i estructuració del llenguatge).
* Encaixos plans de més de 6 peces i trencaclosques de 6 a 12 peces mitjanes i de terra de 8 a 12 peces grans.
* Jocs de taula, com el dominó.
* Capses per classificar i ordenar les joguines que han utilitzat.

de 4 a 6 anys

Apareix el joc del grup.

Apareixen les incipients regles i consignes en els jocs.
* Les joguines han de ser similars a la fase anterior, amb augment de la seva quantitat, varietat i realisme:
- de joc simbòlic:  cuinetes, garatges, botigues, bancs                de fusters, jocs de perruqueria...
- d’instruments musicals de tot tipus
- de materials d’expressió (llapis de colors, ceres, plastilina, titelles...)
- de joc funcional: tricicles, bicicletes, cavallets, cotxes d’arrossegar.
*Jocs de construccions amb més peces i puzles ...
*Jocs de combinacions sensoriomotrius  (curses, llançaments, punteria)
*Jocs intel·lectuals (dames, cartes, de recorregut)
*Jocs de competència o cooperació, regulats per un codi.