ESCOLA DE PARES CURS 2012-13L'Escola de pares, s'ha iniciat el 18 d'octubre les inscripcions es poden fer al correu electrònic maspintat@reus.cat